bn 3

Community activities of COPHACO

Sunday - 22/07/2018 11:00
COPHACO is always actively involved in community activities

cong dong 5

COPHACO and HCMC ASSOCIATION OF MECHANICAL - ELECTRICAL ENTERPRISE (HAMEE) presented a charity house at Dinh An Town, Tra Cu District, Tra Vinh Province in 4/2017


cong dong 4

Bà Lê Thanh Nguyên đại diện Cơ Phát ủng hộ và trao học bổng cho trẻ em nghèo
trong chương trình "Bảo vệ trẻ em có nguy cơ bỏ học niên học 2017-2018" tháng 8-2017, do Association for Protection of Children's Rights in Ho Chi Minh City


cong dong 3

Bà Lê Thanh Nguyên đại diện Công ty Cơ Phát tham gia Chào mừng ngày 8/3 do Hội liên hiệp Phụ nữ - Hội Doanh nhân TP. HCM tổ chức
"Chương trình đi bộ vì sự phát triển của phụ nữ" năm 2016


cong dong 2

cong dong 1
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second